tăng lương tối thiểu 2014

Chọ kiểu hiển thị: Dạng Danh sách / Dạng Lưới
Số lượng hiển thị:
Sắp xếp theo:
Chế độ tiền lương và chính sách mới nhất dành cho công chức, người lao động
CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm, điều kiện làm việc của người lao động… là những vấn đề được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Do đó, để có những chính sách phù hợp đối với người lao động, người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo..
325,000 VND
tăng mức lương cơ bản năm 2013
CHÍNH SÁCH LƯƠNG CƠ BẢN 2013 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG  VÀ CÁC  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP , TRỢ CẤP , BẢO HIỂM XÃ HỘI Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời nắm bắt được những quy định mới về lĩnh vực quan trọng nói trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: “CHÍNH SÁCH LƯƠNG CƠ BẢN 2012 - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP, BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI”. ..
325,000 VND
TĂNG LƯƠNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012
Liên hệ:    Ms.Hồng Vân -  HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070 email: hongvan@thongtinluat.org website: www.thongtinluat.org Chính sách tiền lương có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và có tác động lớn đến hệ thống chính sách kinh tế - xã hội của cả nước trên tầm vĩ mô, tác động lớn đến rất nhiều người lao động hưởng lương. Quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng: “Cải cách chính sách tiền lương p..
325,000 VND
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2013, mới nhất
NÂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2013           Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau: Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động và các văn bản mới hướng dẫn thi hành; Phần thứ hai. Quy định mới về lao động, việc làm, hợp đồng lao động; Phần thứ ba. Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Phần thứ tư. Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tế; Phần thứ năm. Chế độ, chính s&aacu..
325,000 VND
tăng lương khối hành chính sự nghiệp năm 2012, áp dụng tháng 5-2012
TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-05-2012, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH PHỤ CẤP MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2012 Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung áp dụng từ ngày 01-5-2012 và thang bảng lương áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp; Phần thứ hai. Quy định mới về điều chỉnh lương hưu, chế độ hưu trí và chính sách t..
325,000 VND
chính sách tiền lương năm 2013
chinh sach tien luong nam 2013 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG  VÀ CÁC  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP , TRỢ CẤP , BẢO HIỂM XÃ HỘI  (Áp dụng 01-05-2012)” Ngày 12/4, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu chung. Theo đó, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012 là 1,05 triệu đồng/tháng .Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức,..
325,000 VND
quy định mức lương tối thiểu năm 2013
quy định mức lương tối thiểu năm 2013 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG  VÀ CÁC  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP , TRỢ CẤP , BẢO HIỂM XÃ HỘI  (Áp dụng 01-05-2012)” Ngày 12/4, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu chung. Theo đó, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012 là 1,05 triệu đồng/tháng .Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viê..
325,000 VND
Bản quyền thuộc về © THÔNG TIN LUẬT 2015
Địa chỉ: 147 Đường D1, P. 25, Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08-66515070 - 0909880382
Email: hongvan@thongtinluat.org     Web: www.thongtinluat.org