Luật ngân hàng

Chọ kiểu hiển thị: Dạng Danh sách / Dạng Lưới
Số lượng hiển thị:
Sắp xếp theo:
LUẬT NGÂN HÀNG 2012, LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG 2012
Liên hệ:    Ms.Hồng Vân -  HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070 email: hongvan@thongtinluat.org website:  www.thongtinluat.org QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỰC THI LUẬT NGÂN HÀNG - LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG & NHỮNG QUYẾT SÁCH NHẰM ỔN ĐỊNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2012       Để hoàn thiện các thể về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động lĩnh vực ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ và chuẩn mực qu..
325,000 VND
nghiệp vụ kế toán ngân hàng 2013
Ngày 03/10/2012 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành  Thông tư số 28/2012/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2012 thay thế Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/06/2006 của NHNN về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng. Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm TCTD (ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã và công ty tài chính); Chi nh&aacu..
325,000 VND
nghiệp vụ ngân hàng trung ương (nguyễn đăng dờn)
nghiệp vụ ngân hàng trung ương Là bộ máy chuyên quản của lĩnh vực Tiền tệ ngân hàng, ngân hàng trung ương có nhiệm vụ trọng yếu là hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, nhằm đạt được các mục tiêu chủ yếu của nền kinh tế – xã hội, nhằm tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, ổn định thị trường, giá cả, tạo công việc làm cho người lao động góp phần ổn định cuộc sống và trật tự xã hội&helli..
150,000 VND
kế toán ngân hàng
Xuất phát từ yêu cầu, nội dung chương trình đào tạo cử nhân ngành tài chính ngân hàng và ngành kế toán nói chung và chương trình đào tạo cử nhân của trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; để đáp ứng nhu cầu tài liệu dùng trong giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trong trường, nhu cầu nghiên cứu của sinh viên khối ngành kinh tế của các trường Đại h..
160,000 VND
giáo trình marketing ngân hàng
Với những thách thức mà hệ thống ngân hàng Việt Nam đã, đang và sẽ đương đầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là với những cam kết trong khuôn khổ WTO về lộ trình mở cửa và tự do hóa tài chính ngân hàng, các ngân hàng thương mại Việt Nam phải chuẩn bị những điều kiện và khả năng để củng cố và tăng cường năng lực cạnh tranh của mình, trước những áp lực cạnh tranh khác nh..
150,000 VND
Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam mới nhất
Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Luật Các Tổ Chức Tín Dụng - Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi - Luật Phòng, Chống Rửa Tiền ..
100,000 VND
QUY CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ TÍN DỤNG MỚI NHẤT
QUY CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ TÍN DỤNG”. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế hiện nay, lĩnh vực tài chính - ngân hàng ở nước ta đang phát triển hết sức nhanh chóng với hoạt động kinh doanh đa dạng, sôi động và luôn tiếp tục đổi mới để bắt kịp sự đổi thay của nền kinh tế và nhu cầu thị trường. Trong bối cảnh đó, giữa các ngân hàng thương mại có sự cạnh tranh gay gắt về quy mô, ch..
325,000 VND
BIỂU MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG NGÀNH NGÂN HÀNG 2012
Liên hệ:    Ms.Hồng Vân -  HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070 email: hongvan@thongtinluat.org website: www.thongtinluat.org QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ TÀI LIỆU LƯU TRỮ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VÀ CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG MỚI NHẤT TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG 2012       Văn bản là phương tiện cần thiết để triển khai các mặt hoạt động; công bố các chủ trương, chính sách, giải quyết các công việc cụ t..
325,000 VND
Bản quyền thuộc về © THÔNG TIN LUẬT 2014
Địa chỉ: 147 Đường D1, P. 25, Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08-66515070 - 0909880382
Email: hongvan@thongtinluat.org     Web: www.thongtinluat.org