LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO NĂM 2012 MỚI NHẤT

LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO NĂM 2012 MỚI NHẤT
Mã sách: LKNTC12
Điểm thưởng: 0
Số lượng sách có sẵn: Còn hàng
Giá bán: 325,000 VND
Mô tả chi tiết

Liên hệ:    Ms.Hồng Vân -  HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070

email: hongvan@thongtinluat.org

website: http://www.thongtinluat.org

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm giải quyết yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của công dân, ổn định xã hội để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; ngày 11-11-2011 Quốc hội đã ban hành Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 và Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 tất cả đều có hiệu lực kể từ ngày 01-7-2012. Cùng với việc ban hành Luật khiếu nại tố cáo, Chính phủ đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp... như sau: TT số 07/2011/TT-TTCP ngày 28-7-2011 hướng dẫn quy trình tiếp công dân; TTLT số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 6-6-2011 hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; NĐ số 86/2011/NĐ-CP ngày 22-9-2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; TTLT số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19-10-2011 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước

Đây là những bước tiến quan trọng trong việc thể chế hoá quan điểm đường lối của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng được những đòi hỏi, bức xúc của thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và thực hiện các quy trình mới về khiếu nại, tố cáo… Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách

 LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO - HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 2012

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Khiếu nại - Luật Tố cáo ban hành năm 2011 (áp dụng ngày 01-7-2012);

Phần II. Luật Thanh tra sửa đổi, bổ sung và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành;

Phần III. Quy định mới nhất về quy trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Phần IV. Quy định mới về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tố tụng;

Phần V. Quy định mới nhất về xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh của công dân tại các cơ quan, đơn vị;

Phần VI. Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước và Hướng dẫn bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính;

Phần VII. Danh mục biểu mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 484 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2011

 (Có hóa đơn)     Giao tận nơi          

 Vui lòng liên hệ:  Ms.Hồng Vân     HP: 0909 880 382  

                                                     Tel: 08.66515070

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

email: hongvan@thongtinluat.org

website:  http://www.thongtinluat.org

Các sách liên quan
Bản quyền thuộc về © THÔNG TIN LUẬT 2015
Địa chỉ: 147 Đường D1, P. 25, Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08-66515070 - 0909880382
Email: hongvan@thongtinluat.org     Web: www.thongtinluat.org