Luật cán bộ công chức

Chọ kiểu hiển thị: Dạng Danh sách / Dạng Lưới
Số lượng hiển thị:
Sắp xếp theo:
Tra cứu và hướng dẫn thực hiện luật cán bộ công chức viên chức năm 2013
Tra cứu và hướng dẫn thực hiện luật cán bộ công chức viên chức năm 2013 Nội dung cuốn sách gồm những phần sau: PhầnI. Các văn bản mới hướng dẫn thi hành Luật Viên chức PhầnII. Quy định mới về trợ cấp, phụ cấp, nghỉ phép của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang Phần III. Các quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội PhầnIV. Quy định mới về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức PhầnV. Luật Cán bộ c&o..
325,000 VND
Luật cán bộ công chức 2013, luật viên chức 2013
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2013 TRONG  BIÊN CHẾ - BÁO CÁO THỐNG KÊ – QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH – NỘI DUNG THANH TRA VIỆC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG Ngày 17-12-2012 Bộ nội vụ ban hành thông tư số 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, thông tư này quy định chế độ báo cáo thống k&eci..
325,000 VND
Chỉ dẫn áp dụng luật cán bộ công chức, luật viên chức  và 610 câu hỏi đáp
Chế độ, chính sách mới về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; thu hồi bồi thường chi phí đào tạo; sử dụng, đánh giá, xếp loại, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, định mức biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm; quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội của đất nước, là động lực phát tri..
325,000 VND
sách luật cán bộ công chức 2013
LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC 2013 Cán bộ, công chức, viên chức luôn được sự quan tâm của Nhà nước và xã hội . Các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức cũng đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Vừa qua, nhiều văn bản mới ban hành như: ;Thông Tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24-10-2012 Sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâ..
325,000 VND
Bản quyền thuộc về © THÔNG TIN LUẬT 2015
Địa chỉ: 147 Đường D1, P. 25, Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08-66515070 - 0909880382
Email: hongvan@thongtinluat.org     Web: www.thongtinluat.org