Sản phẩm tiêu biểu

hướng dẫn thi hành luật viên chức năm 2013

hướng dẫn thi hành luật viên chức năm 2013
Mã sách: luatvienchuc2013
Điểm thưởng: 0
Số lượng sách có sẵn: Còn hàng
Giá bán: 325,000 VND
Mô tả chi tiết

HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT VIÊN CHỨC 2013

LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC Và 365 CÂU HỎI ĐÁP VỀ

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, BẢO HIỂM, HƯU TRÍ, KỶ LUẬT,

THÔI VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG”

  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết về pháp luật  việc làm hết sức cần thiết. Các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức , viên chức cũng đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện.  Vừa qua, nhiều văn bản mới  ban hành như: Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 2/04/2012 quy định mức lương tối thiểu chung; Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2012/NĐ-CP NGÀY 6-4-2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; CHỈ THỊ SỐ 345/CT-TTCP NGÀY 23-2-2012 việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ;NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2011/NĐ-CP NGÀY 5-12-2011 Về công chức xã, phường, thị trấn ; NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2012/NĐ-CP NGÀY 7-3-2012  sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước… theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, TTLT  02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC NGÀY 19-1-2012   Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập…

      Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị , các cán bộ, công chức, viên chức những thông tin pháp lý mới nhất về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, NXB Lao động cho xuất bản cuốn sách : “ HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT VIÊN CHỨC2012 , LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC và 365 CÂU HỎI ĐÁP VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, BẢO HIỂM, HƯU TRÍ, KỶ LUẬT,THÔI VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG”. Cuốn sách đã hệ thống hoá một cách đầy đủ và thiết thực các văn bản pháp luật mới, quan trọng, thiết yếu có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức , viên chức và tập trung giải đáp các tình huống  liên quan đến  Chế độ , chính sách tiền lương , các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thôi việc, kỷ  luật, chế độ trợ cấp lương hưu, bảo hiểm xã hội, ytế,

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

I. Hỏi đáp về Luật Viên chức, Luật Cán bộ công chức;

II. Hỏi đáp về chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế, hưu trí, thai sản, nghỉ phép năm đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động;

III. Luật Viên chức và các văn bản mới HDTH;

IV .Các quy định mới nhất về tiền lương ,bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

V . Quy định mới về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức;

VI . Các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật cán bộ, công chức;

VII . Chế độ trợ cấp và các chế độ chính sách khác;

VIII. Tuyển dụng, đào tạo cán bộ công chức, viên chức;

IX. Quy định mới có liên quan

Sách dày 480 trang, Bìa mềm, khổ 20x28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

 Vui lòng liên hệ:  Ms.Hồng Vân     HP: 0909 880 382  

                                                     Tel: 08.66515070

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

Các sách liên quan
Bản quyền thuộc về © THÔNG TIN LUẬT 2014
Địa chỉ: 147 Đường D1, P. 25, Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08-66515070 - 0909880382
Email: hongvan@thongtinluat.org     Web: www.thongtinluat.org