Sản phẩm tiêu biểu

DỰ KIẾN PHÂN BỔ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

DỰ KIẾN PHÂN BỔ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
Mã sách: PBTCNS12
Điểm thưởng: 0
Số lượng sách có sẵn: Còn hàng
Giá bán: 298,000 VND
Mô tả chi tiết

Dự toán ngân sách nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai thực hiện ngân sách nhà nước hàng năm. Để đảm bảo cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách, chế độ của nhà nước được thực hiện và đạt được hiệu quả cao, đòi hỏi dự toán ngân sách nhà nước hằng năm phải được xây dựng một cách khoa học, chính xác, sát với thực tế và đúng với chính sách chế độ của Nhà nước. Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã không ngừng ban hành những quy định như: TT số 177/2011/TT-BTC ngày 6-12-2011 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; NQ số 16/2011/QH13 ngày 14-11-2011 Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2012; NQ số 14/2011/QH13 ngày 10-11-2011 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; TT số 83/2011/TT-BTC ngày 16-6-2011 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; TT số 86/2011/TT-BTC ngày 17-6-2011 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước; TT số 50/2011/TT-BTC ngày 21-4-2011 Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước…

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện lập, báo cáo và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG BIỂU MẪU LẬP, BÁO CÁO, DỰ KIẾN PHÂN BỔ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012”

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

 Phần I. Quy định mới nhất về tổ chức thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2012;

Phần II. Quy định mới về công tác đánh giá nhiệm vụ quản lý ngân sách nhà nước năm 2011;

Phần III. Quy định mới nhất về lập dự toán, quản lý và sử dụng thu chi ngân sách nhà nước;

Phần IV. Quy định mới về quản lý, thanh toán và quyết toán nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước;

Phần V. Quy định mới về quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước;

Phần VI. Hệ thống biểu mẫu lập, báo cáo và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Sách được in với hình thức đẹp, bìa cứng, khổ 19x27 cm, dày 496 trang. Giá: 298.000đồng/ cuốn. Nộp lưu chiểu quý I / 2012

(Có hóa đơn)     Giao tận nơi          

 Vui lòng liên hệ:  Ms.Hồng Vân     HP: 0909 880 382  

                                                     Tel: 08.66515070

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

email: hongvan@thongtinluat.org

website:  www.thongtinluatvn.com

Các sách liên quan
Bản quyền thuộc về © THÔNG TIN LUẬT 2014
Địa chỉ: 147 Đường D1, P. 25, Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08-66515070 - 0909880382
Email: hongvan@thongtinluat.org     Web: www.thongtinluat.org